Qui és Raül Llopis ?


Raül Llopis i Palmer és un artista alcoià nascut en 1980. Els seus orígens en el món de la creació artística, estan vinculats a la fotografia i el disseny. Posteriorment, explora les videoinstal·lacions i les instal·lacions escultòriques, exposant en dues ocasions dues propostes i participant en diverses exposicions colectivas. La seua actual tècnica o disciplina artística és el collage.

Ell es sent, viu i respira aquesta joia de ser i pertànyer en la seua terra, Alcoi, de defensar la seua tradició i la seua cultura. Per aquest motiu els treballs que presenta es troben configurats amb diferents tipus de papers i cartó, al·ludint fins i tot passat industrial paperer, on a través dels materials ens endinsa al concepte d'un retorn a la nostra essència com a poble, el principi, i un renàixer cultural a través de l'art.

Utilitzant retalls de paper i cartó reciclat finament treballats, insinua aquesta necessitat de girar la mirada arrere i de fer-nos partícips de la seua història, la història d'Alcoi.

L'obra realitzada per l'autor es troba influenciada per les tendències constructivistes de De Stijl, seguint els seus paràmetres estètics i desenvolupant-la a través de la tècnica del collage. Es presenta una sèrie de construccions que mostren els conceptes de la història de la ciutat i la seua economia, sintetitzades en línies harmòniques i tonalitats restringides. Es pot apreciar dins d'aquestes elegants composicions com es produeix la confluència entre concepte i objecte mitjançant la configuració i conjunció de les línies cohesionades amb el tractament del material i els cromatismes.

Així, ateses les tonalitats emprades ens endinsa en els matisos de la nostra terra i la nostra indústria, on es conjuga la construcció racionalista, un mapatge urbà i les formes de la naturalesa. Si observem amb deteniment es poden apreciar les gradacions de grises que reflecteixen els diferents edificis fabrils que es troben sempre destacats per les seues ximeneres de rajoles. Ens parla de les mateixes fàbriques que temps arrere feien el paper i que van portar la prosperitat a la nostra ciutat, sense oblidar l'aportació de les sacrificades vides dels treballadors i treballadores de la ciutat.

Cadascuna de les peces amaga tot un origen propi que parla a través dels seus materials i, que es manifesta per mitjà de la delicada tècnica emprada i la forma exposada.

CURRICULUM ARTISTIC RAÜL LLOPIS I PALMER

Quién es Raül Llopis?


Raül Llopis i Palmer es un artista alcoyano nacido en 1980.
Sus orígenes en el mundo de la creación artística, están vinculados a la fotografía y el diseño. Posteriormente explora las video instalaciones y las instalaciones escultórica, exponiendo en dos ocasiones dos propuestas y participando en diversas exposiciones colectivas. Su actual técnica o disciplina artística es el collage.

El se siente, vive y respira esta joya de ser y pertenecer a su tierra, Alcoy, de defender su tradición y su cultura. Por este motivo los trabajos que presenta se encuentran configurados con diferentes tipos de papeles y cartón, aludiendo aun pasado industrial papelero, donde a través de los materiales nos adentra al concepto de un retorno a nuestra esencia como pueblo, el principio, y un renacer cultural a través del arte.

Usando recortes de papel y cartón reciclado finamente trabajados , insinúa esta necesidad de volver la mirada atrás y de hacernos partícipes de su historia, la historia de Alcoy.

La obra realizada por el autor se encuentra influenciada por las tendencias constructivistas de De Stijl, siguiendo sus parámetros estéticos y desarrollándola a través de la técnica del collage. Se presenta una serie de construcciones que muestran los conceptos de la historia de la ciudad y su economía, sintetizadas en líneas armónicas y tonalidades restringidas. Se puede apreciar dentro de estas elegantes composiciones como se produce la confluencia entre concepto y objeto mediante la configuración y conjunción de las líneas conexionadas con el tratamiento del material y los cromatismos.

Así, atendiendo a las tonalidades empleadas nos adentra en los matices de nuestra tierra y nuestra industria, donde se conjuga la construcción racionalista, un mapéo urbano y las formas de la naturaleza. Si observamos con detenimiento se pueden apreciar las gradaciones de grises que reflejan los diferentes edificios fabriles que se encuentran siempre destacados por sus chimeneas de ladrillos. Nos habla de las mismas fábricas que tiempos atrás hacían el papel y que llevaron la prosperidad en nuestra ciudad, sin olvidar la aportación de las sacrificadas vidas de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad.

Cada una de las piezas esconde todo un origen propio que habla a través de sus materiales y, que se manifiesta por medio de la delicada técnica empleada y la forma expuesta.

CURRICULUM ARTISTICO DE RAÜL LLOPIS I PALMER
+INFO: rllopispalmer.com